Ship Photos

ShipSpotting


ShipSpotting.com
© Chris Finney

M.V. Royal Scotsman

M.V. Nedlloyd Drake                                            Suez Canal transit